Daliwch Ati

Yn UMAber rydym yn cydnabod y gall mynd i’r brifysgol fod yn anodd; mae’n gyfnod o newid, ond rydym am i fyfyrwyr wybod ein bod yno’n gefn i chi.

Mae ein hymgyrch ddiweddaraf Daliwch Ati yn canolbwyntio ar wella tair elfen allweddol o'ch bywyd yn y brifysgol, er mwyn eich helpu i ddal ati fel myfyriwr yn Aber a ffynnu.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576