Ymgyrchoedd

Mae amrywiaeth myfyrwyr Aberystwyth yn golygu bod amryw heriau’n wynebu ein myfyrwyr bob dydd.

Ein nod yw sicrhau bod pob un o'n haelodau'n cael y profiad gorau posib yn y Brifysgol, felly rydyn ni'n helpu myfyrwyr i gynnal ymgyrchoedd i frwydro yn erbyn yr heriau hyn, i addysgu eu cyd-fyfyrwyr a'u galluogi i greu newid ar raddfa fwy.

Mae ein hymgyrchoedd yn cael eu harwain gan fyfyrwyr, ac mae nifer o swyddogion llawn amser a gwirfoddol yn cael eu hethol i gynrychioli ac ymgyrchu ar faterion penodol. 

Rhyddhad

 

Mae'r mudiad rhyddhad yn ymgyrchu dros hawliau cyfartal a thros grwpiau o bobl sy'n wynebu rhagfarn, anghydraddoldeb a heriau bob dydd.

Mae gan UMAber swyddogion etholedig sy’n casglu adborth a threfnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar ran myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio yn y grwpiau hyn:

  • Menywod
  • LHDT+
  • Anabl
  • Croenddu, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig

 

Adrannau

 

Mae’r adrannau'n cyfeirio at grwpiau o fyfyrwyr sy'n gallu cael profiadau gwahanol yn y Brifysgol gan ddibynnu ar eu hoedran, eu dull o astudio neu eu cenedligrwydd.

Mae gan UMAber swyddogion etholedig sy’n casglu adborth a threfnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd ar ran myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio yn y grwpiau hyn:

  • Rhyngwladol
  • Aeddfed (wedi dechrau yn y Brifysgol ar ôl 21 oed)
  • Ôl-raddedig
  • Siaradwyr Cymraeg

 

Ymgyrchoedd eraill

 

Gan fod ein hymgyrchoedd yn cael eu cyflwyno a'u cynnal gan fyfyrwyr, mae amrywiaeth eang o syniadau! Gyda chymorth y swyddogion etholedig, mae myfyrwyr yn cynnal ymgyrchoedd ar y meysydd canlynol:

  • Codi arian at elusennau (RAG - Codi a Rhoddi)
  • Yr Amgylchedd a Chynaladwyedd

Cliciwch yma i ddarllen mwy am waith ein swyddogion a'u hymgyrchoedd. 

 

 

Ymgyrchoedd Cyfredol

Os oes gennych chi syniad am ymgyrch newydd, cysylltwch â ni neu rhannwch eich syniad.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576