Swyddogion Myfyrwyr

Dyma nhw Dhan, Chloe, Tomos, Wojtek a Lydia: y pum swyddog llawn-amser a etholwyd i arwain eich Undeb Myfyrwyr.

Fe'u hetholwyd nhw gan fyfyrwyr Aber ym mis Mawrth ac maen nhw'n gweithio llawn-amser i ddatblygu profiad myfyrwyr ac i gynrychioli eich buddiannau i'r Brifysgol a'r tu hwnt!

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu faterion i'w trafod, cysylltwch â nhw gan ddefnyddio'r manylion ar eu tudalennau isod – maen nhw yma i wrando, a byddan nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i roi cymorth chi.

Cliciwch ar y teitlau ar y ddewislen i ganfod mwy am beth mae eu swyddi nhw'n ei gynnwys.