Y Senedd

Y Senedd  yw'r corff penderfynu uchaf yn UMAber. Bwriad y Senedd yw cynrychioli pob myfyriwr a gosod yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno. Mae’r Senedd yn cael ei harwain gan fyfyriwr a gaiff ei ethol yn gadeirydd.

Gall pob myfyriwr gyflwyno syniadau a siarad yn unrhyw Senedd. Os bydd syniad yn cael ei basio drwy'r Senedd, daw’n Bolisi’r Undeb am dair blynedd a bydd yn rhan o'n weithgareddau.

Beth sy'n digwydd yn ystod cyfarfodydd?

 

Mae Cadeirydd yr Undeb yn arwain pob dadl yn ystod Senedd yr Undeb, gan sicrhau bod cyfarfodydd y Senedd cadw at y terfynau amser gofynnol a bod unrhyw drafodaethau'n cadw at y testun.

Mae Senedd yr Undeb yn cynrychioli llais myfyrwyr Aberystwyth drwy osod polisi'r Undeb a gwneud, diddymu a gwella is-ddeddfau UMAber gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr UMAber.

 

Pwy all pleidleisio?

 

Mae aelodau'r Senedd yn cynnwys:

  • 5 swyddog llawn amser
  • 11 swyddog gwirfoddol
  • 6 cynrychiolydd cyfadran
  • 2 aelod o bwyllgor gwaith UMCA
  • 5 cynrychiolydd o glybiau chwaraeon
  • 5 cynrychiolydd o'r cymdeithasau

Er mwyn trosglwyddo syniadau trwy'r Senedd, rhaid i'r holl gyfarfodydd gyrraedd cworwm 50% +1 o'r holl aelodau sydd â phleidlais.

 

Beth yw syniad?

 

Syniad yw ffordd y gallwch chi gyflwyno yr hyn rydych chi'n meddwl y dylai UMAber ei gredu neu weithio arno. Ar ôl ei gyflwyno, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Senedd ac os caiff ei basio (oni fydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn dweud fel arall) daw’n bolisi a rhaid i'r Undeb ei ddilyn am y tair blynedd nesaf. Ar ôl eu derbyn, cyhoeddir Syniadau ar gyfer y Senedd i'r holl fyfyrwyr i ddarllen ac awgrymu gwelliannau.

Cewch gyflwyno syniad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

 


Cyfarfodydd sydd ar ddod

 

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau Dyddiad y Cyfarfod

21/10/2019 - 12:00

28/10/2019 - 12:00

04/11/2019 - 18:00

18/11/2019 - 12:00

25/11/2019 - 12:00

*02/12/2019 - 18:00

10/02/2020 - 12:00

17/02/2020 - 12:00

24/02/2020 - 18:00

09/03/2020 - 12:00

16/03/2020 - 12:00

23/03/2020 - 18:00

 

*Y cyfarfod ar 2 Rhagfyr fydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol UMAber, sy'n golygu y bydd modd i’r holl fyfyrwyr fynychu. Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen ein cyfarfod mawr.


Cyfarfodydd blaenorol

Dyddiad y Cyfarfod

Cofnodion

25 Mawrth 2019 Cofnodion
25 Chwefror 2019 Cofnodion
3 Rhagfyr 2018 Cofnodion
22 Hydref 2018 Cofnodion
30ain Ebrill 2018 Dim Cworwm
26ain Chwefror 2018 Cofnodion
29ain Ionawr 2018 Dim Cworwm
4ydd Rhagfyr 2017* Dim Cworwm
30ain Hydref 2017 Cofnodion