Polisïau ac ymgyrchoedd

Pam bod Polisi ac Ymgyrchoedd yn bwysig?

Mae ein hymgyrchoedd, ymchwil a pholisi'n hyrwyddo addysg myfyrwyr Aberystwyth, gan sicrhau bod eu barn i'w chlywed ac yn cael ei chymryd o ddifrif ar y campws, yn Aberystwyth ac ar draws Cymru gyfan.

Nid yw bob amser yn ddigon mynd i'r afael ag effeithiau'r materion hynny sy'n wynebu myfyrwyr, weithiau rhaid i ni edrych ar yr hyn sydd wrth wraidd y pethau hyn. Dyma pam ein bod ni'n gweithio i lywio polisi a gweithredu, yn ogystal ag addysgu myfyrwyr ar faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr Aberystwyth drwy ymgyrchoedd sy'n arwain at newid.

Rydyn ni'n gweithio gyda myfyrwyr, y Brifysgol a mudiadau lleol a chenedlaethol i greu newid cadarnhaol.


Ydych chi am gymryd rhan?

Ydych chi am gymryd rhan fwy gweithredol yn ein hymgyrchoedd neu oes gennych chi syniad gwych ar gyfer un newydd? Yna cysylltwch â'r Cydlynydd Llais Myfyrwyr drwy e-bostio.