Rolau: Pwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau

Pwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau yw myfyrwyr sydd wedi cael eu hethol gan eu haelodau i fod yn gyfrifol am redeg eu clwb neu gymdeithas.

Pwyllgorau yw calon unrhyw glwb neu gymdeithas, oherwydd eu rôl nhw yw sicrhau bod eich aelodaeth y gorau y gall fod! Mae pob pwyllgor yn cynnwys o leiaf pedair rôl, sef y llywydd, ysgrifennydd, trysorydd a swyddog llesiant, ond gall fod yno rolau gweithredol eraill, gan ddibynnu ar anghenion y clwb neu gymdeithas.

Mae aelodau pwyllgorau’n cwrdd yn rheolaidd i sicrhau bod y clwb neu gymdeithas yn rhedeg yn esmwyth. Nid yn unig ydyn nhw’n cynnig cefnogaeth i’w gilydd, ond maen nhw hefyd yn cael cymorth gan Undeb y Myfyrwyr, sydd hefyd yn darparu hyfforddiant ar eu cyfer.

Ddarllenwch mwy am a rolau sydd ar gael yn yr etholiad hwn isod.