Rolau: Cynrychiolwyr i UCM

Mae Cynrychiolwyr i Gynhadledd UCM yn mynychu Cynhadledd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) i gynrychioli myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Gall cynrychiolwyr bleidleisio ar ein rhan a chyfranogi mewn trafodaethau.

Mae'r ymrwymiad amser yn cynnwys cyfnod y gynhadledd (ynghyd ag amser teithio i'r lleoliad) yn ogystal â sesiynau rhagwybodaeth cyn y gynhadledd ac adborth ar ôl mynychu'r digwyddiad. Mae Undeb y Myfyrwyr yn talu ffioedd cofrestru ar gyfer y gynhadledd, ynghyd â chostau llety a theithio ar ran pob cynrychiolydd.


Y Gynhadledd Genedlaethol (Glasgow) –  9/10/11 Ebrill 2019 – 3 safle

Y Gynhadledd Genedlaethol yw prif gorff llunio polisi UCM, ac mae bron i fil o fyfyrwyr yn dod ynghyd o undebau myfyrwyr ledled y wlad i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion, yn ogystal ag ethol arweinyddiaeth wleidyddol UCM ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Rhaid i’ bob dirprwyaeth i'r Gynhadledd Genedlaethol gynnwys o leiaf 50% o fenywod neu’r nifer agosaf at hynny.


Cynhadledd UCM Cymru (Caerdydd) – 26/27 Mawrth 2019 – 4 safle

Mae Cynhadledd UCM Cymru'n gyfle i undebau myfyrwyr osod y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Caiff cynrychiolwyr hefyd gyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, yn ogystal â thrafod dyfodol UCM Cymru, ac ethol eu harweinwyr.

Rhaid i bob dirprwyaeth i Gynhadledd UCM Cymru gynnwys o leiaf 50% o fenywod wedi'u talgrynnu i lawr.


Cynhadledd Myfyrwyr Ôl-raddedig – 29/30 Ionawr 2019 – 1 safle

Cynhadledd Myfyrwyr Ôl-raddedig UCM yw prif gorff creu polisi Ymgyrch y Myfyrwyr Ôl-raddedig, sy’n rhan wleidyddol hunanreolus o UCM y DU.

Daw ôl-raddedigion o undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM y DU ynghyd i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion ac ethol arweinwyr gwleidyddol am y flwyddyn sydd i ddod.


Cynhadledd Ymgyrch y Myfyrwyr Anabl – 8/9 Mai 2018 – 1 safle

Cynhadledd Myfyrwyr Anabl UCM yw prif gorff creu polisi Ymgyrch y Myfyrwyr Anabl, sy’n rhan wleidyddol hunanreolus o UCM y DU.

Daw cynrychiolwyr sy’n hunan-ddiffinio o undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM y DU ynghyd i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion ac ethol arweinwyr gwleidyddol am y flwyddyn sydd i ddod.


Cynhadledd Myfyrwragedd – 22/23 Mai 2019 – 3 safle (1x agored, 1x croenddu ac 1x croenddu, anabl neu LHDT)

Cynhadledd Myfyrwragedd UCM yw prif gorff creu polisi Ymgyrch y Menywod, sy’n rhan wleidyddol hunanreolus o UCM y DU.

Daw cynrychiolwyr sy’n hunan-ddiffinio o undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM y DU ynghyd i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion ac ethol arweinwyr gwleidyddol am y flwyddyn sydd i ddod.


Cynhadledd Myfyrwyr LHDT+ – 5 Mawrth 2019 – 3 safle (1x traws, 1x croenddu, 1x ddynes)

Cynhadledd Myfyrwyr LHDT+ UCM yw prif gorff creu polisi Ymgyrch y Myfyrwyr LHDT+, sy’n rhan wleidyddol hunanreolus o UCM y DU.

Daw cynrychiolwyr o undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM y DU ynghyd i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion ac ethol arweinwyr gwleidyddol am y flwyddyn sydd i ddod.

Rhaid i bob dirprwyaeth i Gynhadledd Myfyrwyr LHDT+ gynnwys o leiaf 50% o fenywod neu’r nifer agosaf at hynny.


Cynhadledd Myfyrwyr Traws – 30/31 Mawrth 2019 – 5 safle (1x agored, 1x rhyngrywedd, 1x ddynes, 1x croenddu, 1x anabl)

Cynhadledd Myfyrwyr Traws UCM yw prif gorff creu polisi Ymgyrch y Myfyrwyr Traws, sy'n rhan wleidyddol hunanreolus o UCM y DU.

Daw cynrychiolwyr sy’n hunan-ddiffinio o undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM y DU ynghyd i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion ac ethol arweinwyr gwleidyddol am y flwyddyn sydd i ddod.