Rolau: Cynrychiolwyr i UCM

Mae Cynrychiolwyr i Gynhadledd UCM yn mynychu Cynhadledd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) i gynrychioli myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Gall cynrychiolwyr bleidleisio ar ein rhan a chyfranogi mewn trafodaethau.

Mae'r ymrwymiad amser yn cynnwys cyfnod y gynhadledd (ynghyd ag amser teithio i'r lleoliad) yn ogystal â sesiynau rhagwybodaeth cyn y gynhadledd ac adborth ar ôl mynychu'r digwyddiad. Mae Undeb y Myfyrwyr yn talu ffioedd cofrestru ar gyfer y gynhadledd, ynghyd â chostau llety a theithio ar ran pob cynrychiolydd.