Cynrychiolwyr Academaidd ac Cyfadrannau

Beth mae ein cynrychiolwyr yn ei ddweud am eu rôl...

"Y teimlad eich bod yn cael effaith bositif ar eich cyd-fyfyrwyr drwy helpu i lunio eich cwrs yw'r peth sy'n rhoi'r boddhad mwyaf o fod yn gynrychiolydd."

Sean, Cynrychiolydd Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, Blwyddyn 3

"Mae bod yn gynrychiolydd yn gyfle anhygoel i wella profiad myfyrwyr, nid yn unig i'r rhai cyfredol ond i fyfyrwyr y dyfodol yn ogystal. Mae'n brofiad gwych gallu mynegi'r pethau mae corff y myfyrwyr am eu gwella, a gweld y rhain yn cael eu gwireddu."

Jenny, Cynrychiolydd Gradd Gyd-anrhydedd Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol


BARNWCH EICH CYNRYCHIOLYDD 2018

Dyma'ch cyfle chi i ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am gynrychiolaeth academaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae eich barn yn bwysig i ni, a byddwn yn defnyddio'r hyn y byddwch yn ei ddweud yn yr arolwg hwn i wneud gwelliannau i'r ffordd y mae'r system gynrychiolaeth academaidd yn gweithio.

Nid yn unig rydym yn gofyn i chi fel cynrychiolwyr academaidd gwblhau'r arolwg, ond rydym hefyd yn gofyn i fyfyrwyr a staff gwblhau arolwg sydd bron yr un fath, fel bod modd i ni gymharu barn pob grwp a chreu newid sy'n addas i bawb sy'n gysylltiedig.

Wrth gwblhau'r arolwg, bydd cyfle gennych chi i ennill un o dair taleb gwerth £20 o'ch dewis.

Myfyrwyr - https://www.surveymonkey.co.uk/r/barnwcheichcynrychiolyddmyfyrwyr18

 

Cynrychiolwyr Academaidd- https://www.surveymonkey.co.uk/r/barnwcheichcynrychiolyddcynrychiolwyr18

 

Angen cymorth?

Gallwch gysylltu â'n Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd drwy e-bostio neu'r Swyddog Materion Academaidd, Emma Beenham drwy e-bostio suacademic@aber.ac.uk.