Cynrychiolwyr Academaidd ac Cyfadrannau

Beth mae ein cynrychiolwyr yn ei ddweud am eu rôl...

"Y teimlad eich bod yn cael effaith bositif ar eich cyd-fyfyrwyr drwy helpu i lunio eich cwrs yw'r peth sy'n rhoi'r boddhad mwyaf o fod yn gynrychiolydd."

Sean, Cynrychiolydd Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, Blwyddyn 3

"Mae bod yn gynrychiolydd yn gyfle anhygoel i wella profiad myfyrwyr, nid yn unig i'r rhai cyfredol ond i fyfyrwyr y dyfodol yn ogystal. Mae'n brofiad gwych gallu mynegi'r pethau mae corff y myfyrwyr am eu gwella, a gweld y rhain yn cael eu gwireddu."

Jenny, Cynrychiolydd Gradd Gyd-anrhydedd Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol


Angen cymorth?

Gallwch gysylltu â'n Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd drwy e-bostio neu'r Swyddog Materion Academaidd, Meg Hatfield drwy e-bostio suacademic@aber.ac.uk.