Beth mae myfyrwyr Aber yn ei feddwl

Rydym eisiau gwybod beth mae ein myfyrwyr yn ei feddwl am Undeb y Myfyrwyr. Os ydych chi'n fyfyriwr yn Aber, byddem wrth ein bodd i chi gymryd rhan i'n helpu i adolygu ein gwaith a llywio ein gweithgareddau yn y dyfodol.

Bydd yr arolwg yn cymryd hyd at ddeg munud i'w gwblhau ac mae unrhyw un sy'n cymryd rhan yn gymwys i ennill un o 30 dalebau Amazon o £10.

Cliciwch yma i gymryd rhan

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576