Pethau i’w gwneud cyn cyrraedd Aberystwyth

Cyn i chi ddod i Aber, mae ambell beth y buasem yn argymell cael gafael arnyn nhw, fel gallwch ddechrau ar fywyd myfyrwyr yn gwbl ddi-ffwdan...

 

Hoffwch neu dilynwch @UMAberSU ar eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol

Facebook, Twitter ac Instagram


Ymunwch ag unig grwp glasfyfyrwyr swyddogol Aberystwyth ar Facebook 

https://www.facebook.com/groups/heloaber2021

 


Gweithredwch eich cyfrif e-bost prifysgol.

Dylech dderbyn e-bost gan y brifysgol gyda chyfarwyddiadau. Bydd angen y manylion mewngofnodi hyn arnoch i fewngofnodi i wefan UMAber er mwyn ymuno â chlybiau chwaraeon neu gymdeithasau.


Ymunwch â rhestr ohebiaeth clwb chwaraeon neu gymdeithas

fel eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

 


Prynwch eich cerdyn TOTUM NUS

i wneud y mwyaf o ddisgowntiau myfyrwyr ar unrhyw beth y mae angen i chi ei brynu cyn i chi ddod i Aber.

 


Sut i Ymuno â chlwb a / neu gymdeithas - Os ydych chi eisoes yn gwybod eich bod chi am ymuno â chlybiau a chymdeithasau penodol? Gallwch wneud hynny ar-lein cyn i chi hyd yn oed gyrraedd, (ar werth o 1af Medi) - ond does dim brys i wneud hyn; gallwch ymuno ag unrhyw glwb neu gymdeithas gydol y flwyddyn, does dim ots gennym ni.

 


Gwiriwch ein cerdyn bws myfyriwr - Os ydych chi'n mynd i fod yn byw yn y dref (neu ddim yn hoffi elltydd) gwiriwch ein cynnig cerdyn bws i arbed ££oedd ar deithio ar fws yn ardal Aberystwyth. Rydyn ni wedi ymuno â chwmni bws lleol, Mid Wales Travel, i gynnig y fargen orau i chi ar gyfer teithio o amgylch Aberystwyth.

 


Mwynhewch y profiad!!

 

GALLI YMUNO A CLWB CHWARAEON NEU GYMDEITHAS

o'r 1af o Fedi 2020!

Edrychwn ymlaen i'ch croesawy i Aber ym mis Medi. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon rhwng nawr a cyfnod y Glas.