Un o'r heriau mwyaf y mae pob glasfyfyriwr yn ei hwynebu yw cadw at gyllideb.

Dyna pam mae'n bwysig manteisio ar yr holl gynigion gwych sydd ar gael!

Cadwch lygad ar y dudalen hon am gynigion lleol a chenedlaethol i'ch helpu chi i wneud arbedion wrth i chi wario.

*Peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd arbed ££oedd gyda cherdyn disgownt myfyrwyr TOTUM.

 

Diva Nail

Gostyngiad o 10% i fyfyrwyr gydol y flwyddyn.

Yn arbenigo mewn: estyniadau Acrylic, shellac, manicure, pedicure a chelf ewinedd.... a Mwy

Tudalen Facebook ac Instagram: Diva nail design Aberystwyth

Cyfeiriad: 1 Heol Alexandra, Aberystwyth, SY23 1LE

Ffôn: 01970 624966

 

 

SINEMA’R COMMODORE

POPGORN AM DDIM! Cewch becyn bach o bopgorn am ddim gyda phob tocyn sy’n cael ei brynu yn ystod Medi a Hydref pan fyddwch yn dangos cerdyn NUS / TOTUM.

DISGOWNT DYDD LLUN! Tocynnau’n £5.00 bob dydd Llun.

Cewch fwynhau’r profiad o fynd i’r sinema gydag un o sgriniau mwyaf Cymru, system sain Dolby 7.1, bar trwyddedig gyda phrisiau tafarn a digonedd o le i eistedd gan alluogi cynnal pellter cymdeithasol.

www.commodorecinema.com

 

 

HOME Caffi a Bwyty

Disgownt o 10% os ydych chi’n dangos cerdyn TOTUM / NUS.

Hefyd bwffê cymaint ag y gallwch chi ei fwyta am £5.00 bob dydd

Ffôn: 01970 627 211

Tudalen Facebook

 

 

Treehouse

Siop fwyd organig a lleol yn Aberystwyth

10% o ddisgownt i fyfyrwyr

Rydyn ni’n danfon at eich drws

www.tcth.co.uk 

 

 

 


 

GALLI YMUNO A CLWB CHWARAEON NEU GYMDEITHAS

o'r 1af o Fedi 2020!

Edrychwn ymlaen i'ch croesawy i Aber ym mis Medi. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon rhwng nawr a cyfnod y Glas.