Hanfodion

Cyn i chi ddod i Aber, mae ambell beth y buasem yn argymell cael gafael arnyn nhw, fel gallwch ddechrau ar fywyd myfyrwyr yn gwbl ddi-ffwdan...


Cerdyn Disgownt NUS Extra

Mae pawb yn gwybod y bydd rhaid i chi, fel myfyriwr, gadw at gyllideb dynn. Rydyn ni'n argymell eich bod yn gwario £12 ar gerdyn NUS Extra ar ddechrau'r flwyddyn, fel y gallwch chi ddechrau arbed arian o'ch diwrnod cyntaf fel myfyriwr, a chredwch ni, byddwch wedi arbed y £12 mewn dim o amser!


Cerdyn Bws i Fyfyrwyr

Os ydych chi'n mynd i fyw yn y dref (neu os nad ydych chi'n hoffi gelltydd) beth am fwrw golwg ar ein cynnig cerdyn bws yma. Rydyn ni wedi ymuno â chwmni bws lleol, Mid Wales Travel, i gynnig y fargen orau i chi ar gyfer teithio o amgylch Aberystwyth.


Ymunwch â chlwb a/neu gymdeithas

Eisoes yn bwriadu ymuno â rhai clybiau a chymdeithasau penodol? Gallwch wneud hynny ar-lein cyn i chi hyd yn oed gyrraedd, er mwyn sicrhau y byddwch yn derbyn e-byst a gwybodaeth ganddyn nhw gynted â phosib - ond does dim brys i wneud hyn, gallwch ymuno ag unrhyw glwb neu gymdeithas gydol y flwyddyn, does dim ots gennym ni.