Adloniant Min-nos

Dyma nhw'r digwyddiadau min-nos. Rydyn ni wedi ymuno â'r Brifysgol ar gyfer hyn i greu Digwyddiadau Myfyrwyr Aberystwyth (ASE) felly byddan nhw'n trefnu pob math o wahanol ddigwyddiadau yn ystod cyfnod y Glas.

Byddwn yn rhyddhau manylion llawn yn fuan, ond am y tro dyma ragflas o rai o'r digwyddiadau min-nos sydd ar y gweill ar gyfer cyfnod y Glas: 

  • Cwis Mawr Symud i Mewn
  • Parti Clo ac Allwedd
  • Digwyddiad Croeso i Gymru
  • Noson Gomedi
  • Bierkeller
  • Dawns y Glas
  • Noson Bingo
  • a llawer mwy

 

Mae mwy o wybodaeth a manylion ynglyn â ble i fynd am docynnau'n dod yn fuan, felly cadwch lygad ar ein tudalen Facebook am gyhoeddiadau!