Adloniant Min-nos

Mae Prifysgol Aberystwyth ac Undeb y Myfyrwyr wedi ymuno â ASM - Digwyddiadau Myfyrwyr Aber i drefnu rhaglen ddigwydiadau gyffrous ac amrywiol i’ch helpu chi i gwrdd â ffrindiau newydd a rhoi dechrau da i’ch profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Tudalen hafan ASM | Tudalen Facebook ASM


Nos Wener 22ain o Fedi: Y Cwis Mawr

Nos Sadwrn 23ain o Fedi: Lockdown – Parti Clo ac Allwedd y Glas

Nos Sul 24ain o Fedi: Cyfnewidfa Stoc a Bingo Big Joe

Nos Lun 25ain o Fedi: Hypnotydd Tony Lee XXX

Nos Fawrth 26ain o Fedi: Bierkeller gyda: The Amazing Bavarian Stompers

Nos Fercher 27ain o Fedi: Clasuron y Clwb - Parti UV, Co2 a Chonffeti!

Nos Iau 28ain o Fedi: Reload – Noson Nôl i’r Ysgol

Nos Wener 29ain o Fedi: Disgo Distaw

Nos Sadwrn 30ain o Fedi: Swing City yn cyflwyno: Dawns y Glas

Nos Sul 1af o Hydref: Cyfnewidfa Stoc a Bingo Big Joe