Adloniant Min-nos

Mae Prifysgol Aberystwyth ac Undeb y Myfyrwyr wedi ymuno âg amrywiaeth o drefnwyr digwyddiadau lleol i drefnu rhaglen ddigwydiadau gyffrous ac amrywiol i’ch helpu chi i gwrdd â ffrindiau newydd a rhoi dechrau da i’ch profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth. 


Nos Wener 20fed o Fedi: Y Cwis Mawr

Nos Sadwrn 21ain o Fedi: Tan Glo Nos

Nos Sul 22ain o Fedi: Cystadleuaeth Pwl a Noson Bingo

Nos Lun 23ain o Fedi: Disco Tawel

Nos Fawrth 24ain o Fedi: Bierkeller - Seler Gwrw

Nos Fercher 25ain o Fedi: Noson Gomedi James Phelan - Trouble Maker

Nos Iau 26ain o Fedi: Parti Paent

Nos Wener 27ain o Fedi: Parti Traeth

Nos Sadwrn 28ain o Fedi: Dawns y Glas

Nos Sul 29ain o Fedi: Noson Gemau