Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o ddydd Llun 21ain hyd ddydd Gwener 25ain Medi bydd aelodau o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw dyfais sydd â mynediad i'r rhyngrwyd a Microsoft Teams wedi’i osod arni!

Sut mae ymuno: Cliciwch y ddolen gyfatebol wrth ymyl enw'r clwb / cymdeithas isod, yna cewch eich ailgyfeirio i Microsoft Teams i gwrdd â'r grwp.

Ar ôl i chi ymuno, rhowch neges yn y sgwrs i ddweud "Helo!", gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych neu mae croeso i chi ddim ond gwrando ar yr hyn sy'n digwydd. Wrth ymyl y ddolen i ymuno, byddwch hefyd yn dod o hyd i e-bost y grwp os ydych chi am gysylltu â nhw'n breifat, a dolen i'w tudalen we i ddarganfod mwy am y grwp neu weld eu hopsiynau aelodaeth.

Digwyddiadau’r Glas  l  Rhestr ClybiauRhestr Cymdeithasau  l  Gwirfoddoli  l  Tîm Aber  l  Glasfyfyrwyr 2020


DYDD LLUN

 

BalchderAber 10:00-12:00 14:00-16:00
Ffitrwydd Awyrol? 10:00-12:00 14:00-16:00
Awyrofod 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-droed Americanaidd 10:00-12:00 14:00-16:00
Amnest Rhyngwladol 10:00-12:00 14:00-16:00
Anifeiliaid a Milfeddygol 10:00-12:00 14:00-16:00
Asiaidd 10:00-12:00 14:00-16:00
Badminton 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-fasged 10:00-12:00 14:00-16:00
Ogofa 10:00-12:00 14:00-16:00
Coctels 10:00-12:00 14:00-16:00
Dodgeball 10:00-12:00 14:00-16:00
Addysg  10:00-12:00 14:00-16:00
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 10:00-12:00 14:00-16:00
Alldeithiau 10:00-12:00 14:00-16:00
Harriers (Rhedeg ac Athletau) 10:00-12:00 14:00-16:00
Gwleidyddiaeth Ryngwladol 10:00-12:00 14:00-16:00
Forwrol 10:00-12:00 14:00-16:00
Mathemateg 10:00-12:00 14:00-16:00
Nomadic Players 10:00-12:00 14:00-16:00
Nordig 10:00-12:00 14:00-16:00
Ffotograffiaeth 10:00-12:00 14:00-16:00
Pwl 10:00-12:00 14:00-16:00

Yn ôl i’r brig


DYDD MAWRTH

 

Cangen Aberystwyth: UOTC Cymru 10:00-12:00 14:00-16:00
ACOG (Gemau Cyfrifiadurol) 10:00-12:00 14:00-16:00
Anime 10:00-12:00 14:00-16:00
Clwb Cychod 10:00-12:00 14:00-16:00  
Gwirioni ar Geir 10:00-12:00 14:00-16:00
Y Gymdeithas Gatholig 10:00-12:00 14:00-16:00
Cartwnau a Llyfrau Comig 10:00-12:00 14:00-16:00
Saethu Colomennod Clai 10:00-12:00 14:00-16:00
Argyfwng a Model y Cenhedloedd Unedig 10:00-12:00 14:00-16:00
Dadlau 10:00-12:00 14:00-16:00
Marchogaeth 10:00-12:00 14:00-16:00
Daearyddiaeth 10:00-12:00 14:00-16:00
Cerdded Mynyddoedd 10:00-12:00 14:00-16:00
Karate 10:00-12:00 14:00-16:00
Mêr Esgyrn 10:00-12:00 14:00-16:00
Beicio Mynydd 10:00-12:00 14:00-16:00
Y Gymdeithas Roc 10:00-12:00 14:00-16:00
Rygbi'r Gynghrair 10:00-12:00 14:00-16:00
Tenis 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Ryfela a Chwarae Rôl (WARP) 10:00-12:00 14:00-16:00
Ioga 10:00-12:00 14:00-16:00

Yn ôl i’r brig


DYDD MERCHER

Abercwstig 10:00-12:00 14:00-16:00
Clef 10:00-12:00 14:00-16:00
Gwarchod y Gwenyn 10:00-12:00 14:00-16:00
BioCemeg 10:00-12:00 14:00-16:00
Ffilm a Theledu'r DU 10:00-12:00 14:00-16:00
Broad-Ways! Y Gymdeithas Ffilm a Theatr 10:00-12:00 14:00-16:00
Undeb Cristnogol 10:00-12:00 14:00-16:00
Cyfrifiadureg 10:00-12:00 14:00-16:00
Gwirfoddolwyr Cadwraeth (ACV) 10:00-12:00 14:00-16:00
Celfyddydau Creadigol 10:00-12:00 14:00-16:00
Chwaraeon Dawns 10:00-12:00 14:00-16:00
Almaeneg 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-law 10:00-12:00 14:00-16:00
Cicfocsio 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-droed y Dynion 10:00-12:00 14:00-16:00
Mynydda 10:00-12:00 14:00-16:00
Poker 10:00-12:00 14:00-16:00
Roboteg 10:00-12:00 14:00-16:00
Hwylio 10:00-12:00 14:00-16:00
Rhwyfo Môr 10:00-12:00 14:00-16:00
Sgowtiaid a Geidiaid 10:00-12:00 14:00-16:00
Tickled Pink 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-droed y Menywod 10:00-12:00 14:00-16:00

Yn ôl i’r brig


DYDD IAU

Aber Phoenix 10:00-12:00 14:00-16:00
Amaeth 10:00-12:00 14:00-16:00
Canw 10:00-12:00 14:00-16:00
Hwbddawnsio 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas y Ceidwadwyr 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Troseddeg 10:00-12:00 14:00-16:00
Eco-addysg 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol 10:00-12:00 14:00-16:00
Gwneud ffilmiau 10:00-12:00 14:00-16:00
Futsal 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Geogelcio 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Hanes 10:00-12:00 14:00-16:00
Byrfyfyr 10:00-12:00 14:00-16:00
Gemau Rhyfel Kaotica 10:00-12:00 14:00-16:00
Lacrós 10:00-12:00 14:00-16:00
Y Gyfraith 10:00-12:00 14:00-16:00
Nawdd Nos 10:00-12:00 14:00-16:00
Cyfeiriadu 10:00-12:00 14:00-16:00
Dawnswyr Sioe Gerdd 10:00-12:00 14:00-16:00
Chwaraeon Eira 10:00-12:00 14:00-16:00
Nofio a Pholo Dwr 10:00-12:00 14:00-16:00
Ffiseg a Seryddiaeth 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-foli 10:00-12:00 14:00-16:00

Yn ôl i’r brig


DYDD GWENER

Aber BSL 10:00-12:00 14:00-16:00
Affro Caribïaidd (ACS) 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-êl (Beer Pong) 10:00-12:00 14:00-16:00
Cardiau 10:00-12:00 14:00-16:00
Criced 10:00-12:00 14:00-16:00
Curtain Call 10:00-12:00 14:00-16:00
Cantorion Madrigal Elisabethaidd 10:00-12:00 14:00-16:00
Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus 10:00-12:00 14:00-16:00
Cleddyfa 10:00-12:00 14:00-16:00
KPOP 10:00-12:00 14:00-16:00
Myfyrwyr Llafur 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Ail-greu'r Canol Oesoedd 10:00-12:00 14:00-16:00
Hoci'r Dynion 10:00-12:00 14:00-16:00
Rygbi'r Undeb y Dynion 10:00-12:00 14:00-16:00
Pêl-rwyd 10:00-12:00 14:00-16:00
Seicoleg 10:00-12:00 14:00-16:00
Cymdeithas Slofacia a Tsiec 10:00-12:00 14:00-16:00
Sboncen 10:00-12:00 14:00-16:00
LINKS Ambiwlans Sant Ioan 10:00-12:00 14:00-16:00
Dawnsio-stryd (Panthers) 10:00-12:00 14:00-16:00
Syrffio 10:00-12:00 14:00-16:00
Ffrisbi Eithaf 10:00-12:00 14:00-16:00
Vagina Monologues 10:00-12:00 14:00-16:00
Reslo 10:00-12:00 14:00-16:00
Hoci'r Menywod 10:00-12:00 14:00-16:00
Rygbi’r Undeb y Menywod 10:00-12:00 14:00-16:00
WWF a Swoleg? 10:00-12:00 14:00-16:00

Yn ôl i’r brig


 

GALLI YMUNO A CLWB CHWARAEON NEU GYMDEITHAS

o'r 1af o Fedi 2020!

Edrychwn ymlaen i'ch croesawy i Aber ym mis Medi. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon rhwng nawr a cyfnod y Glas.