Events in Ebrill

Forthcoming Events

Sad 17th Ebrill

Gwyl y Cymdeithasau
hanner nos - 11:59pm
Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor.
Societies Festival
hanner nos - 11:59pm
This event is aimed at societies of all kinds; it will give you an opportunity to meet and socialise with your counterparts at Bangor University.
Varsity
9am - 8pm
Aberystwyth University Campus & ATFC
The tournament sees hundreds of students from over 30 sports teams compete for the Aber vs Bangor Varsity Trophy. Team Aber clubs will be looking to reclaim the Sports Trophy after 5 consecutive losses since 2014… No pressure!

Llun 19th Ebrill

Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Closes
hanner dydd - 12:01pm
Via AberSU Website
Deadline to stand in our Spring By-Elections.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Spring By-Elections – Candidates Briefing
4pm - 6pm
To Be Confirmed
Briefing for vacant Volunteer Officer roles Candidates.
Senedd
6pm - 8pm
To Be Confirmed
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Ebrill
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Llun 26th Ebrill

Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Pleidleisio
26th Ebrill 10am - 30th Ebrill hanner dydd
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn!
Spring By-Elections – Voting
26th Ebrill 10am - 30th Ebrill hanner dydd
Online
Vote in the Spring By-Elections!

Gwen 30th Ebrill

Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Canlyniadau
6pm - 7pm
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadaur Gwanwyn
Spring By-Elections – Results
6pm - 7pm
Via the AberSU Website
Results of the Spring By-Elections
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576