Events in Hydref

Iau 22nd Hydref

Watch Party
6pm - 8pm
Online
TFTS Film Club Watch Party
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
7pm - 9pm
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
7:30pm - 9pm
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Part Bond, part Marple, with a squirt of Poirot and Spade on top, Private Investigator Astrid Price is on a foe-foiling mission from her bed-sit above a chippy in Newport.

Gwen 23rd Hydref

Autumn By-Elections – Results
6pm - 7pm
Via the AberSU Website
Results of the Autumn By-Elections
Is-Etholiadau’r Hydref - Canlyniadau
6pm - 7pm
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadau’r Hydref

Llun 26th Hydref

Amendments Deadline
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Iau 29th Hydref

Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
7pm - 9pm
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Yn gyfuniad o Bond a Marple, gyda mymryn o Poirot a Spade ar ei ben, mae'r Ditectif Preifat Astrid Price ar ymgyrch i ddal ei gelynion o'i fflat ar ben y siop sglods yng Nghasnewydd.
Astrid Investigates - A Flying Bridge Theatre audio drama
7:30pm - 9pm
http://www.flyingbridgetheatre.co.uk/astrid-investigates.html
Part Bond, part Marple, with a squirt of Poirot and Spade on top, Private Investigator Astrid Price is on a foe-foiling mission from her bed-sit above a chippy in Newport.

Llun 2nd Tachwedd

Senedd
6pm - 8pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/84683511348
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Tachwedd
6pm - 8pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/84683511348
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Llun 9th Tachwedd

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/87883837345
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/87883837345
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Maw 10th Tachwedd

Academic Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81226597430
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81226597430
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Mer 11th Tachwedd

Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81112418685
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom -
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Iau 12th Tachwedd

Parth Llesiant
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86272202233
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86272202233
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Llun 16th Tachwedd

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
hanner dydd - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.

Iau 19th Tachwedd

AberSU Housing Fair
10am - 3pm
Online
If you are looking for a room to live in next year…our Housing Fair will feature all the organisations that can help you choose the right place to live.
Ffair Dai a Llety UMAber
10am - 3pm
Online
If you are looking for a room to live in next year…our Housing Fair will feature all the organisations that can help you choose the right place to live.
RSS Feed

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576