Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Mwy i ddod

Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
23rd Mai
short desc?
CYFNEWID DILLAD!
30th Mai
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576