Cwrdd a Chyfarch y CALIE

Mae hwn yn ddigwyddiad cymdeithasol hamddenol i unrhyw un sy’n huniaethu fel rhan o’r gymuned CALIE. 

Oherwydd y canllawiau COVID-19 presennol, ni fydd mwy na 30 o bobl yn cael dod i'r digwyddiad felly mae archebu tocyn o flaen llaw yn hanfodol. Byddwn yn gofyn i chi ddangos tystiolaeth o brawf llif unffordd negatif (LFT) o fewn 24 cyn y digwyddiad ac i chi wisgo gorchudd wyneb 3 ply oni bai eich bod wedi’ch eithrio. 

Gellir cael profion llif unffordd am ddim oddi wrth dderbynfa’r UM ar y 17fed o Ionawr. 

Ni fydd gwybodaeth bersonol y rhai sy’n dod ond ar gael i nifer gyfyngedig o staff yr UM a cheir ei chadw hyd at 14 diwrnod ar ôl y digwyddiad er mwyn cefnogi Tracio ac Olrhain. 

Mwy i ddod

Sefyll yn Agor
1st Ionawr - 22nd Chwefror
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th Ionawr
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576