Cynhadledd Cynrychiolwyr Academaidd

Ar agor i bob Cynrychiolydd Academaidd, mae'n gyfres o weithdai sy'n trin ag amrywiaeth o bynciau gyda digon o waith  tîm a gweithgareddau. Nod y cyfle hwn yw eich helpu i ddatglybu eich rôl fel Cynrychiolydd Academaidd ac hefyd i ennill sgiliau ychwanegol a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch y Cydlynydd Cynrychiolwyr Academaidd Amy - alg51@aber.ac.uk

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576