Cymorth i Ddioddefwyr: Deall Troseddau Casineb

Cymorth i Ddioddefwyr: Deall Troseddau Casineb

Ymunwch ag un o Swyddogion Ymgysylltu a Hyfforddiant Troseddau Casineb Cymorth i Ddioddefwyr ar gyfer sesiwn ddwy awr a chael dealltwriaeth ddofnach ar yr heriau mae'r grwpiau yn eu hwynebu pan yn profi ac yn adrodd troseddau casineb. Ac yn bwysig hefyd, sut gallwch CHI helpu.

Ymunwch â’r Cyfarfod Zoom: https://zoom.us/j/97714169471?pwd=RUZEVGs5L0RQQTZqb0FIVEhzdUdHUT09 

Mwy i ddod

ARA: Niwed sy'n Berthnasol i Gamblo
20th Hydref
short desc?
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
21st Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
21st Hydref
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.
‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.
'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11th Tachwedd
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576