Dawns y Glas

#HeloAber

Dawns Fawr y Glas – Taith y Glas fwyaf Cyfareddol y DU

Ydych chi’n barod ar gyfer digwyddiad olaf Cyfnod y Glas?

Croeso i un o bartis mwyaf disglair Cyfnod y Glas; rydym yn rholio’r garped goch allan ar gyfer diweddglo Wythnos y Glas.

Mae’n amser i chi adael eich treinyrs a chamu i mewn i’ch Louboutins.

Dawns Fawr y Glas yw dathliad wythnos y glas, felly ymbinciwch a gwisgwch eich dillad  gorau!  Dyma heb os, y cyfle gorau i orffen y cyfnod croeso mewn steil.

 

Dydd Sadwrn 2il o Hydref 21:00 - HWYR

Prynu tocynnau: The Big Freshers Pass: Aberystwyth at AberSU, Aberystwyth on 25th Sep 2021 | Fatsoma

 

Digwyddiad swyddogol yn cael ei westeio gan y Brifysgol a Undeb y Myfyrwyr**

 

 

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576