Disgo Tawel

#HeloAber

 

Cymerwch ystafell lawn o bobl yn partïa, rhowch set o glustffonau heb wifrau i bob un ohonyn nhw, trefnwch i ddau droellwr gwahanol ddarlledu dwy arddulwahanol iddyn nhw ar ddwy sianel un pwrpas a gwyliwch y sioe swrreal sy’n datblygu.

Llwyth o ddynoliaeth, yn taflu symudiadau, yn tynnu siapiau ac yn gydganu â’r hyn sy’n ymddangos i bawb arall yn ... ddistawrwydd llethol.
Croeso i’r ffenomenon eithriadol o boblogaidd a elwir yn Headphone Disco.

 

Digwyddiad swyddogol yn cael ei westeio gan y Brifysgol a Undeb y Myfyrwy**.

 

 

Mwy i ddod

Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
21st Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
21st Hydref
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.
‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.
'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11th Tachwedd
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell
Sialens Aber
12th-14th Tachwedd
Aberystwyth
Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576