'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Bydd eich llwyddiant mewn bywyd yn dibynnu i raddau sylweddol, ar ba mor dda y byddwch yn dod ar draws i eraill. P'un a yw'n gyfweliad, cyfarfod, cyflwyniad, cyfle i siarad, neu rywbeth arall, dyma'ch cyfle i fynegi eich hun, i ddweud “dyma fi, dyma’r hyn sydd gen i i’w gynnig.” Pan fydd cyfathrebu'n wirioneddol bwysig, sut ydych chi'n gwneud i'ch cyfathrebu chi gyfrif? Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.

Mae mwy i PYPH na dim ond set o awgrymiadau defnyddiol. O'u defnyddio yn eu trefn, mae PYPH yn gweithio i'ch galluogi i greu'r hyder sydd ei angen arnoch i berfformio hyd eithaf eich gallu ym mhob sefyllfa lle mae'r ffordd rydych chi'n cyfathrebu’r un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei ddweud.

Yn y sesiwn 30 munud hon byddwch yn dysgu am:

 • PYPH: beth ydy hyn a sut mae’n gweithio
 • Sut i wneud i PYPH weithio i chi
 • Sut mae PYPH yn gweithio yn ei gyd-destun

Byddwch chi'n gadael gyda'r hanfodion i wneud i PYPH weithio i chi.

Ar ôl y sesiwn bydd 15 munud ar gyfer cwestiynau.

Ymunwch â’r Cyfarfod Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83580690644

Cofrestrwch nawr ac ewch ati i weithredu:

 • Anfonwch eich cwestiynau ataf ymlaen llaw: jdscarrott@googlemail.com
 • Cysylltwch â mi ar LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johndscarrott/

 

Agenda

Cyflwyno PYPH

 • Paratoi: sicrhau eich bod yn barod ar gyfer llwyddiant
 • Ymarfer: ewch ati o ddifrif wrth fynd dros yr hyn sydd gennych chi i’w ddweud
 • Perfformiad: cyflawni yn y foment
 • Hyder Personol: ewch â’r pwer ymlaen i'ch profiad nesaf

 

Rhoi PYPH ar waith

 • Cyfweliad Un-i-Un
 • Cyflwyniad i Grwp Bach
 • Cyfle i Siarad
 • Gwneud i'r cyfan weithio dros Fideo (e.e. Zoom)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymunwch a chewch gyfle i Ennill: Mynychwch y Gweithdy hwn, a bydd cyfle i chi ennill un o ddwy Raglen Hyfforddi Bersonol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae mynychu'r sesiwn gweithdy 30 munud hon yn ffordd wych o ddechrau dysgu am yr hyn sydd ei angen arnoch chi i fod yn gyfathrebwr gwych. Sut hoffech chi gael y cyfle i barhau â'ch gwaith, gyda rhaglen hyfforddi bersonol un-i-un?

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn rhoi cyfle i bawb sy'n mynychu'r gweithdy hwn i ennill y wobr hon.

Bydd pob person sy'n mynychu yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill un o ddwy Raglen Hyfforddi Bersonol fer. Bydd pob rhaglen yn cynnwys tair sesiwn 1 awr, ynghyd â galwad sefydlu a chwblhau 30 munud, a byddant yn cael eu cynnal yn gyfangwbl dros fideo. Yr enillwyr fydd yn cael dewis y thema. Bydd y Llywydd yn tynnu’r raffl ar ôl y gweithdy a bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy e-bost.

***Bachwch docyn AM DDIM a chaiff y ddolen Zoom ei hanfon atoch y diwrnod cyn y gweithdy***

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576