Paned a Sgwrs

Click here to join the meeting!

Rhowch y tegell ymlaen, bachwch eich hoff fwg, ac ymunwch â ni ac eraill am sgwrs. Rydym yn cydnabod ers i COVID-19 gyrraedd, bod dod at ein gilydd a chymdeithasu wedi bod ychydig yn anoddach nag arfer. Mae’r sesiynau hyn wedi'i hanelu at unrhyw fyfyrwyr sydd am gael cyfle i gwrdd â phobl newydd a sgwrsio am bob math o bethau, o iechyd meddwl i hobïau. 

Mae’n gyfle i rannu gwybodaeth ac awgrymiadau am fywyd yn gyffredinol, a hefyd darganfod beth mae pobl eraill wedi bod yn ei wneud yn ystod y cyfnod clo. Gallwch chi alw heibio am 5 munud neu aros am yr awr, fe gewch chi benderfynu. Er ein bod yn argymell eich bod â’ch camera ymlaen i elwa o brofiad llawn y sesiwn hon, mae mynychu gyda'ch camera wedi’i ddiffodd yn iawnhefyd. 

Os ydych chi am unrhyw reswm yn cael problemau wrth gyrchu'r sesiwn, e-bostiwch undeb@aber.ac.uk. Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o’ch teimladau eich hun wrth fynychu'r sesiwn, oherwydd gall y cynnwys beri gofid neu sbarduno emosiynau. Cofiwch fod yna amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gael pe bai eu hangen arnoch. 

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber yn darparu gwasanaeth cyfrinachol a diduedd am ddim i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth; gallwch gysylltu â nhw trwy e-bostio undeb.cyngor@aber.ac.uk neu trwy ffonio 01970 621700. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ystod o gymorth argyfwng iechyd meddwl trwy fynd i www.umaber.co.uk/idechydallesiant/iechydmeddwl.

Click here to join the meeting!

Mwy i ddod

Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Sefyll yn agor!
15th Mawrth - 19th Ebrill
Online
Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth!
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
19th Ebrill
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
19th Ebrill
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Senedd Ebrill
19th Ebrill
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
Paned a Sgwrs
20th Ebrill
Zoom
Rhowch y tegell ymlaen, bachwch eich hoff fwg, ac ymunwch â ni ac eraill am sgwrs.
Gweithdy Cyflogadwyedd
21st Ebrill
Ar-lein
Ymunwch â ni am weithdy gyda Tony Orme (Ymgynghorydd Gyrfaoedd) o Dîm Gyrfaoedd y Brifysgol i ddarganfod sut y gallwch chi wneud y defnydd gorau o’ch ymgysylltiad â Chlybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli a Chynrychiolaeth i roi hwb i’ch cyflogadwyedd
Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Wythnos y Pleidleisio!
26th-30th Ebrill
Online
Wythnos y Pleidleisio: 10am dydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm dydd Gwener 30ain Ebrill
Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Pleidleisio
26th-30th Ebrill
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn!
Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Canlyniadau
30th Ebrill
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadaur Gwanwyn
UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576