Refreshers: Cyfleoedd Gwirfoddoli gyda Amy

Wythnos Refreshers 2021

Er na allwn gynnal Wythnos Refreshers yn ei ffurf draddodiadol eleni ... rydym yn dal i allu cynnal wythnos rithwir i ailgyflwyno ein clybiau chwaraeon, ein cymdeithasau a'n cyfleoedd gwirfoddoli anhygoel - gydag ychydig o gynigion a gostyngiadau arbennig i fyfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y fargen.

Ymunwch a Amy - ein Cydlynydd Academaidd a Gwirfoddoli er mwyn clywed am bopeth i wneud a Gwirfoddoli!

Os ydych chi'n bwriadu gwirfoddoli yn ystod eich amser yma yn Aberystwyth,
rydych chi wedi dod i'r lle iawn! P'un a ydych chi am wirfoddoli'n rheolaidd yn y gymuned, cynnal diwrnod o weithredu neu ymuno â phrosiect dan arweiniad myfyrwyr; mae digon o gyfleoedd i chi wirfoddoli! Mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli’n gwneud gwir wahaniaeth, ac mae’n anodd curo’r ymdeimlad cynnes o foddhad a ddaw wrth wybod eich bod chi wedi helpu rhywun neu rywbeth!

Cliciwch yma i ymuno: https://us02web.zoom.us/j/83045673858

 

Mwy i ddod

Wythnos Refreshers
22nd-28th Chwefror
Virtual
HER FAWR ABER: Ras gyfnewid 1 filltir x 4
26th-28th Chwefror
Ar-lein
Efallai bod y campws ar gau, ond fydd hynny ddim yn ein hatal rhag cynnal y ras gyfnewid 4 x 1 filltir flynyddol! Mae timau'n cynnwys pedwar unigolyn, ac mae’n rhaid i bob un redeg milltir. Mae'r tîm sy’n cyflawni’r gamp gyflymaf yn ennill.
HER FAWR ABER: Helfa Sborion
28th Chwefror
Ar-lein
Dyma un o'r digwyddiadau poblogaidd rydyn ni wedi’u benthyg o Her Aber. Mae'r helfa sborion wedi'i lleoli yn Aberystwyth; rhoddir cyfres o weithgareddau i chi sy'n gofyn i chi chwilio drwy'r dref i ddod o hyd i'r atebion.
Gwyl y Celfyddydau
1st-5th Mawrth
short desc?
HER FAWR ABER: Her Bwrw’r Targed
1st-7th Mawrth
Ar-lein
Dyma ble gallwch chi ddefnyddio'ch holl ddychymyg. Gallwch anelu peli ping-pong i mewn i gwpan, cicio pêl-droed at darged, taflu pêl-fasged trwy’r cylch, taflu bagiau-te i mewn i fwg neu hyd yn oed taflu sanau i mewn i’r fasged ddillad.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
1st Mawrth
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Parth Academaidd
2nd Mawrth
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.
Parth Diwylliant Cymru
3rd Mawrth
Zoom
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Parth Llesiant
4th Mawrth
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
HER FAWR ABER: Cyfeiriadu
5th-7th Mawrth
Aberystwyth
Mae'r her hon ar gyfer y myfyrwyr sy'n byw yn Aberystwyth ar hyn o bryd! Mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r llwybr byrraf sy'n mynd trwy'r pum pwynt gwirio hyn: Copa’r Graig Lais, Y Castell, Copa Pen Dinas, Y Goleudy a Pharc Plascrug.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576