Refreshers: Cyfleoedd Gwirfoddoli gyda Amy

Wythnos Refreshers 2021

Er na allwn gynnal Wythnos Refreshers yn ei ffurf draddodiadol eleni ... rydym yn dal i allu cynnal wythnos rithwir i ailgyflwyno ein clybiau chwaraeon, ein cymdeithasau a'n cyfleoedd gwirfoddoli anhygoel - gydag ychydig o gynigion a gostyngiadau arbennig i fyfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y fargen.

Ymunwch a Amy - ein Cydlynydd Academaidd a Gwirfoddoli er mwyn clywed am bopeth i wneud a Gwirfoddoli!

Os ydych chi'n bwriadu gwirfoddoli yn ystod eich amser yma yn Aberystwyth,
rydych chi wedi dod i'r lle iawn! P'un a ydych chi am wirfoddoli'n rheolaidd yn y gymuned, cynnal diwrnod o weithredu neu ymuno â phrosiect dan arweiniad myfyrwyr; mae digon o gyfleoedd i chi wirfoddoli! Mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli’n gwneud gwir wahaniaeth, ac mae’n anodd curo’r ymdeimlad cynnes o foddhad a ddaw wrth wybod eich bod chi wedi helpu rhywun neu rywbeth!

Cliciwch yma i ymuno: https://us02web.zoom.us/j/83045673858

 

Mwy i ddod

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th Hydref
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
SWN Calan Gaeaf
28th Hydref
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref
Aberystwyth
Bingo Lingo Calan Gaeaf
31st Hydref
short desc?
Sut mae problemau oedi a chynhyrchedd yn gysylltiedig â thueddiad i hunan-ddifetha yn hytrach na diogi (a pham mai hunan-dosturi a hunan-ofal yw'r ateb) Gweithdy gan Lucy Orton
4th Tachwedd
Zoom
Lucy yn siarad am y mythau a'r camddealltwriaeth sy’n ymwneud â’r hyn sy'n ein gwneud ni'n gynhyrchiol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576