Wythnos Refreshers

Wythnos Refreshers

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Er na allwn gynnal Wythnos Refreshers yn ei ffurf draddodiadol eleni ... rydym yn dal i allu cynnal wythnos rithwir i ailgyflwyno ein clybiau chwaraeon, ein cymdeithasau a'n cyfleoedd gwirfoddoli anhygoel - gydag ychydig o gynigion a gostyngiadau arbennig i fyfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y fargen.

Nid ar gyfer myfyrwyr newydd yn unig y mae Wythnos Refreshers - mae'n gyfle i siarad â dros 150 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau, darganfod mwy am nifer o gyfleoedd gwirfoddoli a'r hyn sydd gan yr UM ac Aberystwyth i'w gynnig i unrhyw fyfyriwr.

Dyma ychydig o'r digwyddiadau / gweithgareddau rydyn ni wedi'u trefnu:

Dydd Llun 22ain : Cyfleoedd Gwirfoddoli gydag Amy (1pm - 3pm)

Dydd Mawrth 23ain : Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau (1pm - 4pm)

Dydd Mercher 24ain : Cyfarfod â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau (1pm - 4pm)

Dydd Iau 25ain : Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau (1pm - 4pm)

Dydd Gwener 26ain Dydd Sul 28ain : Byddwn yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi draw ar ein straeon Insta.

 

Blogiau dyddiol:

Mae ein swyddogion a'n staff hefyd wedi paratoi blogiau dyddiol ar bopeth sy’n ymwneud ag Aber, i’w rhyddhau ar adran newyddion ein gwefan bob dydd; gan rannu ein profiadau o astudio yn Aber, gweithio yn yr Undeb a byw yn Aberystwyth a'r cyffiniau.

 

 

Cynigion i Fyfyrwyr

Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad â nifer o fusnesau lleol yn Aberystwyth i ddod â bargeinion a chynigion Wythnos Refreshers i chi.

Edrychwch ar y dudalen hon am gynigion (gyda rhai yn gyfyngedig i'r wythnos hon yn unig):

 

Raffl Wythnos Refreshers:

Am yr wythnos hon yn unig ... Bydd unrhyw un sy'n ymuno â chlwb neu gymdeithas rhwng yr 22ain a’r 26ain Chwefror 2021 yn cael ei gynnwys mewn raffl am gyfle i ennill un o bedwar taleb Amazon gwerth £25.

 

Gyda digwyddiad eleni yn un rhithwir; mae mwy fyth o reswm dros gymryd rhan, ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas, cwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd i wneud ein profiad prifysgol y gorau y gall fod yn 2021.

Mwy i ddod

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Pleidleisio
8th-12th Mawrth
Ar-lein
Pleidleisiwch yn yr Etholiadau ar gyfer Swyddogion!
HER FAWR ABER: Prawf Campfa
12th-14th Mawrth
Ar-lein
Y prawf campfa drwgenwog, eleni o gysur eich cartref eich hun. Prawf campfa eleni yw: 15 o ‘burpees’, 15 ‘push-up’, 15 naid sgwat, 15 ‘sit-up’ a phlanc am 1 funud.
Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Canlyniadau
12th Mawrth
I’w gadarnhau
Canlyniadau Etholiadau’r Swyddogion
HER FAWR ABER: Ystafell Ddianc
13th Mawrth
Ar-lein
Does neb eisiau aros yn yr ysgol yn hirach nag sy'n rhaid iddyn nhw. Ar ôl cael eich cloi yn yr ysgol yn ddamweiniol ar ôl yr aduniad, rhaid i chi ddatrys y posau i dorri allan!
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
15th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Agor
15th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
HER FAWR ABER: Her Ddringo
17th-21st Mawrth
Ar-lein
Mae'r sawl sy’n dringo’r nifer fwyaf o fetrau yn ystod yr wythnos hon yn ennill. Byddwch yn greadigol; os nad oes gennych chi unrhyw fryniau neu fynyddoedd yn eich ardal leol, defnyddiwch eich grisiau.
HER FAWR ABER: Helfa Lluniau Emoji
20th-21st Mawrth
Ar-lein
Eich her yw dal emojis mewn bywyd go iawn. Mae gan bob emoji nifer gyfatebol o bwyntiau; gellir rhoi pwyntiau ychwanegol yn seiliedig ar greadigrwydd a gwreiddioldeb y dehongliad o’r emoji.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
29th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576