Sorry, there was a problem

This event is not available to view.

Mwy i ddod

Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Sefyll yn agor!
15th Mawrth - 19th Ebrill
Online
Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth!
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
19th Ebrill
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
19th Ebrill
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Senedd Ebrill
19th Ebrill
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
Paned a Sgwrs
20th Ebrill
Zoom
Rhowch y tegell ymlaen, bachwch eich hoff fwg, ac ymunwch â ni ac eraill am sgwrs.
Gweithdy Cyflogadwyedd
21st Ebrill
Ar-lein
Ymunwch â ni am weithdy gyda Tony Orme (Ymgynghorydd Gyrfaoedd) o Dîm Gyrfaoedd y Brifysgol i ddarganfod sut y gallwch chi wneud y defnydd gorau o’ch ymgysylltiad â Chlybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli a Chynrychiolaeth i roi hwb i’ch cyflogadwyedd
Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Wythnos y Pleidleisio!
26th-30th Ebrill
Online
Wythnos y Pleidleisio: 10am dydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm dydd Gwener 30ain Ebrill
Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Pleidleisio
26th-30th Ebrill
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn!
Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Canlyniadau
30th Ebrill
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadaur Gwanwyn
UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576