UMAber yn Dathlu

UMAber yn Dathlu 

Mae Enwebiadau 2021 Nawr ar Agor!

?https://www.umaber.co.uk/ynglynagaber/yndathlu/

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofiwch fod croeso i chi enwebu sawl unigolyn ac enwebu ar gyfer sawl gwobr. 

 

Eleni mae gennym 34 Gwobr i'w cyflwyno ar draws ein 3 Noson Wobrwyo:

Gwobrau’r Cymdeithasau, Dydd Mawrth 5 Mai: Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gwobrau’r Chwaraeon, Dydd Iau 7 Mai: Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr, Dydd Mercher 6 Mai: Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

Rydyn ni'n darllen POB enwebiad ac mae pob enwebai yn derbyn copi o'u henwebiad, p’un a ydyn nhw ar y rhestr fer ai peidio. Mae panel o staff a myfyrwyr yn penderfynu pwy sy’n cael eu gwobrwyo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cwblhau'r tri cham. Ni ellir ystyried unigolion ar gyfer gwobr heb reswm dros yr enwebiad.

Mae’r cyfnod enwebu'n dod i ben ddydd Gwener 19eg Mawrth.

 

Mwy i ddod

UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?
Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton
7th Mai
Zoom - Book ticket to get link
Gweithdy gan Lucy Orton: "Mae hunanofal yn anoddach nawr ... ond NID yw’n ddewisol; mae hyd yn oed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig"
Yn Meddwl Amdanoch: CALlE
11th Mai
short desc?
Gweithdy gan Clara Lee: Meithrin Hyder â’ch Arian
20th Mai
Zoom - book your ticket to get the link

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576