Academi'r Ymgeiswyr

Felly mae'r UM yn hyrwyddo Academïau Ymgeiswyr ar gyfer darpar ymgeiswyr yn yr etholiad, ond beth ydyn nhw mewn gwirionedd? Mae'r sesiynau hyn i bob diben yn union yr hyn mae’r enw'n ei awgrymu - cyfle i ddarpar ymgeiswyr, neu hyd yn oed y rhai sydd ond eisiau darganfod mwy am etholiadau!

Nid yw mynychu un o'r rhain yn golygu eich bod o dan unrhyw rwymedigaeth i sefyll, ac yn yr un modd os na allwch fynychu un o’r sesiynau, peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag sefyll. Does gennych chi ddim byd i'w golli trwy ddod i un o’r rhain, felly pam ddim!

 

 https://us02web.zoom.us/j/86140054675
 

Mwy i ddod

Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Pleidleisio
8th-12th Mawrth
Ar-lein
Pleidleisiwch yn yr Etholiadau ar gyfer Swyddogion!
HER FAWR ABER: Prawf Campfa
12th-14th Mawrth
Ar-lein
Y prawf campfa drwgenwog, eleni o gysur eich cartref eich hun. Prawf campfa eleni yw: 15 o ‘burpees’, 15 ‘push-up’, 15 naid sgwat, 15 ‘sit-up’ a phlanc am 1 funud.
Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion – Canlyniadau
12th Mawrth
I’w gadarnhau
Canlyniadau Etholiadau’r Swyddogion
HER FAWR ABER: Ystafell Ddianc
13th Mawrth
Ar-lein
Does neb eisiau aros yn yr ysgol yn hirach nag sy'n rhaid iddyn nhw. Ar ôl cael eich cloi yn yr ysgol yn ddamweiniol ar ôl yr aduniad, rhaid i chi ddatrys y posau i dorri allan!
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
15th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Agor
15th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Ystyriwch sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
HER FAWR ABER: Her Ddringo
17th-21st Mawrth
Ar-lein
Mae'r sawl sy’n dringo’r nifer fwyaf o fetrau yn ystod yr wythnos hon yn ennill. Byddwch yn greadigol; os nad oes gennych chi unrhyw fryniau neu fynyddoedd yn eich ardal leol, defnyddiwch eich grisiau.
HER FAWR ABER: Helfa Lluniau Emoji
20th-21st Mawrth
Ar-lein
Eich her yw dal emojis mewn bywyd go iawn. Mae gan bob emoji nifer gyfatebol o bwyntiau; gellir rhoi pwyntiau ychwanegol yn seiliedig ar greadigrwydd a gwreiddioldeb y dehongliad o’r emoji.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
29th Mawrth
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576