Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!

Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama. Bydd gan gyfranogwyr wythnos i ysgrifennu drama 15 munud ar thema benodol, a'i chyflwyno i'w beirniadu gan bwyllgor y Nomadic Players. Bydd y 3 drama orau’n derbyn gwobr, a bydd y gymdeithas yn eu hactio, eu ffilmio a’u postio ar gyfryngau cymdeithasol. Am yr holl wybodaeth, edrychwch ar gyfryngau cymdeithasol y Nomadic Players (@Nomadicplayers) ar 21 Medi; dyddiad cau 12pm dydd Llun 28 Medi.

Sut mae ymuno
Ewch i dudalen Facebook y Nomadic Players (@Nomadicplayers) ar 21 Medi.

Adnoddau sydd eu hangen ar gyfranogwyr
Mynediad i gyfrifiadur / e-bost a chreadigrwydd!
 

Mwy i ddod

Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th Medi
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Parti gwylio / Watch Party - Inside The Hive
24th Medi
Ar-lein - Zoom
Mae Cymdeithas y Gwenyn yn cynnal parti gwylio i ddangos tu mewn y cwch gwenyn ('Inside The Hive')
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwragedd
24th Medi
Ar-lein trwy Zoom – https://us02web.zoom.us/j/86378369561
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Dirgelwch Llofruddiaeth mewn Ysbyty Milfeddygol
24th Medi
Ar-lein - Zoom
Mae'r Gymdeithas Anifeiliaid a Milfeddygaeth (AAVS) yn cynnal digwyddiad Dirgelwch Llofruddiaeth mewn Ysbyty Milfeddygol
Sialens / Challenge - Virtual Programming Challenge
24th Medi
Ar-lein
Mae CompSoc yn cynnal her raglennu rithwir!
Digwyddiad Croeso Adran y Gyfraith a Throseddeg!
24th Medi
Ar-lein
Digwyddiad Croeso Adran y Gyfraith a Throseddeg! Dewch i gwrdd â chynrychiolwyr o rai o'ch cymdeithasau academaidd
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Addysg!
24th Medi
Ar-lein
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Addysg! Dewch i gwrdd cynrychiolwyr o rai o'ch cymdeithasau academaidd
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Gelf!
24th Medi
Ar-lein
Digwyddiad Croeso’r Ysgol Gelf! Dewch i gwrdd â chynrychiolwyr o rai o'ch cymdeithasau academaidd

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576