Dyddiad cau ar gyfer Syniadau

Diben gosod dyddiad cau ar gyfer syniadau yw sicrhau, lle bo angen hynny, y gellir trafod syniadau a gyflwynir gan fyfyrwyr yn y Senedd. Syniad yw beth rydyn ni’n galw’r hyn a gyflwynir gan unrhyw fyfyriwr sy'n gofyn i UMAber wneud y canlynol: • Dechrau gweithgaredd newydd • Rhoi’r gorau i weithgaredd neu ei newid • Mabwysiadu neu newid safbwynt • Diweddaru neu newid polisi cyfredol Gan ddibynnu ar beth yw eich syniad, gellid ei ddatblygu mewn sawl ffordd, gan gynnwys ei drafod yn y Senedd. Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno syniad, ewch i: www.umaber.co.uk/eichsyniadau

Mwy i ddod

UMAber yn Dathlu
5th-9th Mai
short desc?
Mae hunanofal Gweithdy gan Lucy Orton
7th Mai
Zoom - Book ticket to get link
Gweithdy gan Lucy Orton: "Mae hunanofal yn anoddach nawr ... ond NID yw’n ddewisol; mae hyd yn oed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig"
Yn Meddwl Amdanoch: CALlE
11th Mai
short desc?
Gweithdy gan Clara Lee: Meithrin Hyder â’ch Arian
20th Mai
Zoom - book your ticket to get the link

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576