Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau

Diben gosod dyddiad cau ar gyfer gwelliannau yw sicrhau cyfle i fyfyrwyr ychwanegu at, dileu neu newid geiriad syniadau a gyflwynwyd i'w trafod yn y Senedd nesaf. I ddarllen syniadau a gyflwynwyd ewch i: www.umaber.co.uk/senedd Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno gwelliannau, ewch i: www.umaber.co.uk/eichsyniadau

Mwy i ddod

Senedd Rhagfyr
30th Tachwedd
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576