Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau

Diben gosod dyddiad cau ar gyfer syniadau yw sicrhau, lle bo angen hynny, y gellir trafod syniadau a gyflwynir gan fyfyrwyr yn y Senedd. Syniad yw beth rydyn ni’n galw’r hyn a gyflwynir gan unrhyw fyfyriwr sy'n gofyn i UMAber wneud y canlynol: • Dechrau gweithgaredd newydd • Rhoi’r gorau i weithgaredd neu ei newid • Mabwysiadu neu newid safbwynt • Diweddaru neu newid polisi cyfredol Gan ddibynnu ar beth yw eich syniad, gellid ei ddatblygu mewn sawl ffordd, gan gynnwys ei drafod yn y Senedd. Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno syniad, ewch i: www.umaber.co.uk/eichsyniadau

Mwy i ddod

Senedd Rhagfyr
30th Tachwedd
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576