Disgrifio - Gwlad Enedigol

Mae ESN Aberystwyth yn dod â phobl ynghyd i gynnal digwyddiad ble byddant yn sôn am eu gwlad enedigol. Bydd gofyn i gyfranogwyr naill ai weithio fel tîm neu ar eu pen eu hunain (bydd nifer cyfyngedig o leoedd ar gael) a gwneud cyflwyniad byr a difyr am eu gwlad, yr iaith, y traddodiadau, y bwyd a.y.b. Bydd gofyn i'r cyflwynwyr rannu eu sgrin wrth gyflwyno. Sut i ymuno Gosodwch Google Meet ar y ddyfais o'ch dewis; caiff dolen ei darparu ar gyfryngau cymdeithasol ESN... Facebook: @AberErasmusSociety Instagram: @esn_aberystwyth Adnoddau cyfranogwyr Cyfrif Google a mynediad i Google Meet ar y ddyfais o'ch dewis

Mwy i ddod

Y Cwis Mawr
18th Medi
Arlein
Digwyddiad Gwi Jones
19th Medi
www.aberfreshers.co.uk
Canwr lleol
Digwyddiad Laszlo Xavia
19th Medi
i'w gadarnhau
Canwr gyfansoddwr lleol
Big Joe ac El Boi
19th Medi
www.aberfreshers.co.uk/
DJs a mwy!
Digwyddiad Dylan Ebenzer
20th Medi
www.aberfreshers.co.uk
TV presenter
Digwyddiad Hollow Log
20th Medi
www.aberfreshers.co.uk
Acoustic blues band
Ioga
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th Medi
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st Medi - 1st Hydref
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language CY
21st Medi
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576