Big Joe ac El Boi

Mae'r ddau DJ o Aberystwyth, Big Joe ac El Boi, yn gymaint mwy na hynny: maen nhw'n ddigrifwyr, yn galw bingo ac yn cynnal cwisiau, ymysg pethau eraill; - os ydych chi am gael adloniant, does dim angen chwilio ymhellach na'r ddau gymeriad yma.

Ymunwch neu gwyliwch yma: http://www.aberfreshers.co.uk/

Mwy i ddod

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576