Academi’r Ymgeiswyr

Academi’r Ymgeiswyr yw eich cyfle i ganfod popeth rydych angen ac eisiau ei wybod am ymgeisio yn etholiadau UM Aber. Yn y sesiwn byddwch yn…

  • Dysgu ynglyn â’r rolau sydd ar gael a’r gwahaniaethau rhyngddyn nhw.
  • Sut mae’r gwahanol rolau’n perthyn i Undeb y Myfyrwyr ac yn ei arwain.
  • Dyddiadau a gwybodaeth allweddol sy’n ymwneud â’r broses etholiadol
  • Cyfle i ofyn cwestiynau.

Mae croeso i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth – does dim angen i chi fod â gwybodaeth ymlaen llaw am y swyddi, yr etholiadau neu hyd yn oed Undeb y Myfyrwyr. Nid yw mynychu’r digwyddiad hwn yn golygu eich bod yn ymrwymo i sefyll fel ymgeisydd.

More Events (Translation needed!)

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576