Ffeiriau’r UM

Rydyn ni’n gobeithio i chi fwynhau Ffeiriau’r UM ym mis Medi, oherwydd rydyn ni’n eu cynnal nhw unwaith yn rhagor ym mis Ionawr.

Eleni, byddwn yn cyfuno’r Ffair Fasnachol, Ffair Chwaraeon a Ffair y Cymdeithasau mewn digwyddiad 2-ddiwrnod. Bydd pob diwrnod yn rhoi sylw penodol i wahanol glybiau chwaraeon a chymdeithasau, yn ogystal â mudiadau cenedlaethol a lleol, felly dewch ar y ddau ddiwrnod.

Maen nhw yma er mwyn i chi gael darganfod beth sydd gan yr Undeb a'r dref i'w gynnig; i gyd mewn un lle. Byddwn yn cynnig 3 math o stondin bob dydd:

  • Cymdeithasau – os nad ydych chi wedi darganfod yr hyn rydych yn angerddol yn ei gylch (neu os ydych chi am hobi ychwanegol) mae siawns go dda bod gennym ni rywbeth at eich dant.
  • Clybiau chwaraeon – gyda dwsinau o glybiau’n awchu i chi ymuno â nhw a mynd allan gyda nhw. Chwaraewch y gêm, ymunwch â #TîmAber
  • Mudiadau cenedlaethol a lleol yn cynnig nwyddau a byrbrydau am ddim, talebau a gwybodaeth!

Ymunwch â ni 28-29 Ionawr, 10am - 3pm, Undeb y Myfyrwyr

https://www.facebook.com/events/2512676782326878/

More Events (Translation needed!)