Adborth Strategaeth Llesiant

Mae Undeb y Myfyrwyr ar hyn o bryd yn gweithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Llesiant Myfyrwyr i ddatblygu Strategaeth Llesiant Myfyrwyr newydd.

Fel rhan o'r gwaith hwn rydym yn trefnu nifer o sesiynau galw heibio i fyfyrwyr rannu eu syniadau ar yr hyn y dylai'r strategaeth ei gynnwys.

Mae'r sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ar:

 

Dydd Llun 9fed Rhagfyr

12:00pm-1:00pm

1:00pm-2:00pm

2:00pm-3:00pm

 

Ni fydd y sesiwn yn para mwy nag awr.

Os na allwch fod yn bresennol, ond yr hoffech gyfrannu, mae croeso i chi anfon eich syniadau drwy e-bostio umllesiant@aber.ac.uk.

More Events (Translation needed!)

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576