Sesiynnau prawf University Challenge 2020

Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen i gynrychioli Prifysgol Aberystwyth yng nghyfres University Challenge 2020 ITV?

P'un a ydych chi'n gwybod llawer am ychydig o bethau, neu ychydig am lawer o bethau, dewch draw i roi eich gwybodaeth ar brawf.

Mae sesiynau prawf yn agored i bob myfyriwr, ac fe’u cynhelir nos Fercher 13eg neu nos Wener 15fed am 6pm yn Underground UMAber.

Gwahoddir y rhai sy'n dod i'r brig i gymryd rhan yn ein rownd derfynol, lle byddwn yn coroni ein tîm buddugol o dri, a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Prifysgol Aberystwyth ar y sioe gwis enwog.

Felly, peidiwch ag oedi! Gallai fod yn chi!

More Events (Translation needed!)