Lerpwl - Teithiau Diwrnod i Fyfyrwyr

Yn enwog fel man geni’r Beatles a chartref Clwb Pêl-droed Lerpwl, mae gan y ddinas gyfoeth o amgueddfeydd ac atyniadau enwog i'w mwynhau. Neu gallwch siopa drwy’r dydd yn Liverpool ONE a chanol y ddinas.

 

Yn gadael Prifysgol Aberystwyth 7.00am

Yn gadael yr Orsaf Fysiau 7.10am

Dychwelyd o Lerpwl 5.30pm

Pris £17

 

Archebwch le nawr

Telerau ac Amodau: Ni ellir gwneud ad-daliadau i’r rheiny sy’n canslo o fewn 72 awr o’r daith.

More Events (Translation needed!)

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576