Hyfforddiant Dementia Friends

Hyfforddiant Dementia Friends
Dydd Mercher 2il Hydref, 1.15pm – 2.15pm, Ystafell Gyfarfod 1

 

Mae’r hyfforddiant hwn yn sesiwn ryngweithiol sy’n para awr, a fydd yn cynyddu eich dealltwriaeth o ddementia, a’ch helpu i feddwl am y pethau bach y gallwch chi eu gwneud i greu gwahaniaeth i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia yn eich cymuned. Yn dilyn yr hyfforddiant hwn, gallwch aros ar ôl i helpu â threfnu Te-Parti’r Henoed a gynhelir yn adeilad undeb y myfyrwyr ar gyfer trigolion cartrefi gofal lleol!

 

ARCHEBWCH HYFFORDDIANT YMA:
https://umabersu.wufoo.com/forms/za6z4uu0bzc5wi/

More Events (Translation needed!)