Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Mae pryder, boed yn ysgafn neu’n ddifrifol, yn gallu achosi llawer iawn o ofid a gall effeithio ar unrhywun ar unrhyw adeg yn eu bywydau. Yn y cyflwyniad hwn, rydym yn ceisio darparu strategaethau syml a gwybodaeth a fydd yn lleihau effaith pryder a phanig a’ch rhyddhau o’r ofnau sy’n rheoli eich bywyd.

More Events (Translation needed!)