Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Mae bod yn isel eich hwyl yn rhan naturiol o fywyd. Weithiau gall ddechrau effeithio ar ein gallu i wneud y pethau yr hoffem eu gwneud. Bydd y cyflwyniad hwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol y gallwch gynorthwyo eich hun drwy gyfnodau o hwyliau isel a sut i reoli iselder.

More Events (Translation needed!)