Cyflwyniad Llesiant - Ffordd o fyw yn y Brifysgol

Darperir y cyflwyniad hwn gan Wasanaethau Cymorth Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, i gael mwy o wybodaeth ewch i: www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Mae’r cyflwyniad hwn yn ceisio eich gwneud yn ddoethach, yn iachach ac yn fwy cynhyrchiol drwy gyflwyno gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwneud dewisiadau cadarnhaol o ran ffordd o fyw. Gan fod agweddau amrywiol a’r ffordd o fyw bob dydd a all effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol.

More Events (Translation needed!)