Gweithdy Rheoli Pryder

Mae pryder a phanig yn effeithio ar fywydau llawer o bobl o ddydd i ddydd. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymchwilio i effeithiau ac achosion emosiynol a chorfforol pryder. Byddwn hefyd yn edrych ar rai strategaethau a thechnegau sy’n gallu lleihau pryder a’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus i fyw gyda phryder yn llwyddiannus, yn hytrach na dioddef o breeder


20/20/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
06/03/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
20/04/2018 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
01/05/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
15/05/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#rheoli-pryder

More Events (Translation needed!)