Gweithdy Rheoli Pryder

Mae pryder a phanig yn effeithio ar fywydau llawer o bobl o ddydd i ddydd. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymchwilio i effeithiau ac achosion emosiynol a chorfforol pryder. Byddwn hefyd yn edrych ar rai strategaethau a thechnegau sy’n gallu lleihau pryder a’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus i fyw gyda phryder yn llwyddiannus, yn hytrach na dioddef o breeder


09/01/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
06/02/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
20/20/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
06/03/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
20/04/2018 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
01/05/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen
15/05/2019 - 13:30-15:30 – C164, Hugh Owen

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw

More Events (Translation needed!)

Y Senedd
25th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Parthau
4th-7th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen