Gweithdy Ffordd o Fyw

Nod y gweithdy hwn yw eich gwneud yn ddoethach, yn iachach ac yn fwy cynhyrchiol trwy gyflwyno gwybdoaeth am yr agweddau amrywiol ar fywyd bob dydd a all effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol. Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau i'ch cynorthwyo i wneud dewisiadau buddiol am eich ffordd o fyw sy'n addas i chi.


06/02/2018 - 13:30-15:30 – 0.31, IBERS
06/03/2018 - 13:30-15:30 – 0.31, IBERS
08/05/2018 - 13:30-15:30 – 0.31, IBERS

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw

More Events (Translation needed!)