Gweithdy Newid a Gwydnwch

Mae newid yn rhywbeth cyson yn ein bywydau ac mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno strategaethau a brofwyd yn wyddonol i'ch helpu i feithrin gwytnwch wrth reoli newid. Trwy'r strategaethau hyn byddwch yn cynorthwyo twf niwrolegol cadarnhaol sy'n cynorthwyo ein bodolaeth seicolegol a ffisiolegol gan alluogi i ni fyw bywydau iachach, hapusach a hirach

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw 

More Events (Translation needed!)