Taith o’r Ganolfan Chwaraeon a Sesiwn Sefydlu

Taith o’r Ganolfan Chwaraeon a Sesiwn Sefydlu – Gwe, Sad, Sul, Llun

Bydd pob taith yn para 30 munud ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sefydliad sydd eu hangen arnoch chi i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un daith (bydd y teithiau hyn yn cael eu hailadrodd drwy'r wythnos).

https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/

 

Dosbarthiadau a Nofio AM DDIM

Gweler www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/

am yr amserlen lawn a'r amseroedd nofio.

More Events (Translation needed!)

Y Senedd
25th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Parthau
4th-7th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen