Taith o’r Ganolfan Chwaraeon a Sesiwn Sefydlu

Taith o’r Ganolfan Chwaraeon a Sesiwn Sefydlu – Gwe, Sad, Sul, Llun

Bydd pob taith yn para 30 munud ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sefydliad sydd eu hangen arnoch chi i ddefnyddio ein cyfarpar.

Dylai pob myfyriwr newydd fynychu o leiaf un daith (bydd y teithiau hyn yn cael eu hailadrodd drwy'r wythnos).

https://www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/

 

Dosbarthiadau a Nofio AM DDIM

Gweler www.aber.ac.uk/cy/sportscentre/

am yr amserlen lawn a'r amseroedd nofio.

More Events (Translation needed!)