Ffair Wybodaeth

Ffair Wybodaeth - 21 a 22ail 

Galwch heibio unrhyw bryd i gael gwybod mwy am wasanaethau cymorth y Brifysgol, gan gynnwys:

• Gwybodaeth academaidd

• Talu ffioedd https://www.aber.ac.uk/cy/student-finance/before-you-arrive/

• Iechyd, lles, anabledd, anghenion dysgu penodol

• Cofrestru meddygon teulu https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/

• Profiad y myfyrwyr rhyngwladol

• Cyfleoedd am gyflogaeth a sgiliau

• Cyrsiau Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes

• Canolfan Chwaraeon

 

Casglu allweddi

Casglwch eich allwedd ar gyfer eich ystafell a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy'n byw yn llety'r Brifysgol) o'r Canolfan, ar agor 9yb - 24hrs

More Events (Translation needed!)