Ffair Wybodaeth

Ffair Wybodaeth - 21 a 22ail 

Galwch heibio unrhyw bryd i gael gwybod mwy am wasanaethau cymorth y Brifysgol, gan gynnwys:

• Gwybodaeth academaidd

• Talu ffioedd https://www.aber.ac.uk/cy/student-finance/before-you-arrive/

• Iechyd, lles, anabledd, anghenion dysgu penodol

• Cofrestru meddygon teulu https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/

• Profiad y myfyrwyr rhyngwladol

• Cyfleoedd am gyflogaeth a sgiliau

• Cyrsiau Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes

• Canolfan Chwaraeon

 

Casglu allweddi

Casglwch eich allwedd ar gyfer eich ystafell a’ch Cerdyn Aber (pob myfyriwr sy'n byw yn llety'r Brifysgol) o'r Canolfan, ar agor 9yb - 24hrs

More Events (Translation needed!)

Y Senedd
25th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Parthau
4th-7th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen